Muối – hương vị của biển
19/10/2019
Mặn là do muối. Ăn thiếu muối thì sinh bệnh, ăn nhiều muối cũng sinh bệnh. Muối bị giới y học ghét bỏ chỉ vì con người ăn mặn quá nhiều. Muối ở đây là...
Mùa mắm cá linh
18/10/2019
Ở miền Tây có loại nước mắm truyền thống được sản xuất từ cá linh, một đặc sản chỉ có ở mùa nước nổi tràn đồng. Nước mắm xứ đồng bằng ủ từ cá linh ở...
Hương nước mắm
07/10/2019
Hương nước mắm có thể giả, nhưng hương nước mắm đặc trưng của từng vùng miền thì không thể giả. Chọn nước mắm “ quen hơi bén tiếng” mà dùng thì hương...
Tại sao nước mắm cổ truyền bị...
30/09/2019
Nước mắm công nghiệp hầu như không bao giờ có cặn. Khỏi giải thích, ai cũng hiểu vì sao. Nước mắm truyền thống lại khác, thỉnh thoảng bị cặn. Cặn lại...
‘Trại tị nạn’ nước mắm
14/09/2019
“Tại sao công ty 584 Nha Trang lại đặt nhà máy tại Cà Ná và Phan Rí, thì có một số lý do. Theo tôi biết các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và thậm chí là...
Bộ NN & PTNT với QĐ V/ việc Thành lập ban vận động thành lập HH Nước mắm truyền thống Việt nam

Không có mô tả ảnh.

Nha trang là 1 trong những vùng miền nổi tiếng với sản vật Nước mắm truyền thống cả về Chất cũng như Lượng...cung cấp cho thị trường nước mắm, nước chấm trong cả nước...
.
Kính thưa Ô Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Xin Ô cho biết:
( đồng Kính gửi đên Đoàn đại biểu QH Tỉnh Khánh hoà )
.
- Ban vận động thành lập Hiệp hội nước mắm truyền thống ( HH NMTT ) đã được Bộ NN & PTNT thành lập ngày 09/5/2017. Ban đã gửi hồ sơ đến Bộ xin phép thành lập ( HH NMTT ) Việt nam
 - Trong khi đó ngày 15/8/2017 Bộ Y tế lại thành lập Ban vận động thành lập Hiệp hội nước mắm Vietnam ( Bvđ HHNMVN )
.
Xin BT Bộ NV trả lời để hơn 2900 Hộ sản xuất nước mắm truyền thống chúng tôi được rõ vì sao:

- Bộ chậm xử lí Hồ sơ xin thành lập ( HH NMTT VN ) trình trước mà lại xử lý Hồ sơ nộp sau ( HH NM VN ) do Bộ Y tế thành lập. Trong khi đó ( Căn cứ vào trên văn bản trả lời của Bộ Tư pháp số 1791/BTP-PLHSHC ngày 24/5/2018 vaà ăn bản 8096/BNN-TCCB ngày 23/10/2017 trả lời Bộ NV của Bộ NN & PTNT thì: Ban vận động thành lập ( HH NMTT VN ) đúng quy định của Pháp luật ?
.
Kính thưa Bà Bộ trưởng Bô Y Tế:
Ngày 7/7/2017 Bộ Y Tế ban hành QĐ thành lập Ban vận động thành lập HH nước mắm Việt Nam ( Bvđ TL HHNM VN ). Xin được hỏi Bà Bộ trưởng:
- Vì sao không có chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất Thuỷ sản ( Bao gồm sản xuất nước mắm ) Nhưng Bộ lại ban hành QĐ Thành lập Ban vận động ( HH NM VN ) ?


Mắm Châu Sơn